Formandens klumme

Når man læser formandens klumme fra de tidligere år, er det gennemgående tema de mange udfordringer der har været undervejs. […]