Kære medlem af Maribo Jazz.

Jazzåret er ved at rinde ud! Og hvilket år! Gennem tiderne har Maribo Jazz haft mange udfordringer, men Coronaen kunne vi ikke klare, så derfor ingen festival i 2020. Dog forsøger vi, i samarbejde med Restaurant Bangs Have, at lave en herlig jazzfest fredag d. 6. november for alle medlemmer, venner og jazzentusiaster. Vi håber at ses til en forrygende fest med god mad og lækker musik leveret af Flying Jazzman Quintet. Billetter købes på Turistbureauet. I løbet af sommeren har Maribo Jazz været synlige ved Onsdagsmarkederne på Torvet, hvor vi har formidlet god jazz til glæde for byens gæster.

Vi håber også at se jer til GENERALFORSAMLING, torsdag d. 8.10. kl. 19.30 på Hotel Maribo Søpark

Dagsorden iflg. § 6 i vedtægter.

1 Valg af dirigent

2 Bestyrelsens beretning

3 Aflæggelse af regnskab

4 Anvendelse af overskud

5 Kontingent for 2022

6 Indkomne forslag

7 Valg

  • Bestyrelse (2 år):  Kaj-Verner Poulsen(modtager genvalg), Allan Skøtt (modtager genvalg ),

Kim Jansen(modtager genvalg)

  • Suppleant (1 år): Tine Holst afgår, ønsker ej genvalg
  • Revisor: Tom Pedersen/ Bjarne Ditlev (modtager genvalg)

8 Eventuelt

Spisning for medlemmer kl. 18.00. Egenbetaling kr. 150,- for mad inkl. 1 øl/vand/glas vin.

Tilmelding senest d. 01.10.20 på tlf. 40538584 eller mail til info@maribojazz.dk

Vi håber, at du fortsat vil støtte os med et medlemskab til kr. 100. Et medlemskab er personligt og giver stemmeret ved generalforsamling.

Kontingent 2021 bedes venligst indbetalt inden 01.11.20 på:

OBS nyt kontonummer i Lollands Bank: Reg.nr 6525 kontonr. 0001812653 HUSK at skrive navn, adresse og e-mail ved betaling.