Medlemsnyt 30 maj 2020

Kære medlemmer af Maribo Jazz

Nu har vi lidt status på hele situationen i Maribo Jazz. Som det er meldt ud i medierne, så har vi været nødsaget til at aflyse årets festival. Vi er meget kede af denne situation, men den er jo affødt af Corona-krisen, som stadig trækker spor over hele landet.

Vi synes selv, at vi havde lavet nogle fine forberedelser med booking af mange spændende bands, lavet aftale med kunstner om en nytænkt plakat, var næsten ved at være færdig med programmet og havde lavet diverse andre tiltag, hvor vi bl.a. havde fundet nye spillesteder. Vi satser benhårdt på at vende tilbage i 2021, hvor vi også ser frem til at kunne præsentere en stor del af de samme orkestre. Med den sædvanlige støtte fra sponsorer og annoncører, så er vi fortrøstningsfulde og optimistiske.

Men intet er så dårligt, at det ikke er godt for noget! I får en fest! Vi har lavet en foreløbig aftale med Restaurant Bangs Have om at arrangere en jazzfest fredag d. 6.11. Allerede nu vil det være fint at reservere aftenen, så vi kan blive rigtig mange til et brag af en fest. Men I vil høre nærmere.

I Maribo er der en kreds af initiativrige unge mennesker, som til september vil indbyde til ”Tusind Talenter Festival”. Vi tænker, at det er et spændende koncept, som vi gerne vil støtte med beskedne midler og på den måde gøre de unge mennesker opmærksomme på vores egen festival.

Sommeren bliver jo noget ”død”, men vi har valgt i bestyrelsen at holde møde jævnligt for at holde gryden i kog og udtænke nye initiativer til næste års festival. Dette vil der også blive gjort rede for på årets generalforsamling, som afholdes i slutningen af oktober måned, hvor vi håber på god opbakning fra jer medlemmer. Vi regner med, at kontingentet på kr. 100,- vil forblive uændret, så hvis I kender nogle, der kunne tænke sig at støtte, så er de hjertelig velkomne.

I øvrigt henviser vi dels til vores hjemmeside www.maribojazz.dk  og dels vores side på Facebook, hvor der jævnligt bringes nyheder og laves præsentation af orkestre.

Ha’ en god sommer, pas på hinanden og vi ses til Danmarks hyggeligste festival d. 15 – 18. juli ’21

På vegne af Maribo Jazz

Ole Brorsen

Formand