Nyhedsbrev

Kære medlemmer i Maribo Jazz

Så skriver vi november, og Coronaen bølger stadig over hele landet, og vi må alle leve med diverse restriktioner. Dog er vi i Maribo Jazz rigtig glade for, at det lykkedes at afholde en festlig jazzaften i Bangs Have med Flying Jazzman Quintet som omdrejningspunkt. Efter en lækker New Orleans-inspireret menu gik alle gæster til et andet lokale, hvor der var rigeligt med plads ved de opstillede borde. Her oplevede vi en veloplagt Finn Odderskov, der sammen med bandet førte gæsterne ad en jazzet vej. Aftenen blev også krydret med en lille film med indtryk fra forrige sommers festival, og dermed blev der kigget fremad og jazzmotivet for festival 2021 blev afsløret. Kunstneren er Lone Minkkinen, der har ladet sig inspirere af Cool Cats fra 30’ernes amerikanske jazzmiljø. Vi er glade for det sjove og sprudlende budskab, der ligger i plakaten. Samtidig takker vi de rundhåndede sponsorer, som valgte at støtte Maribo Jazz på denne aften.

Som tidligere gør vi det også muligt i år at lægge julebilletter under træet som gave til familie og venner. Derfor tilbyder vi festivalbilletter til en sand julepris: kr. 500,- Billetterne kan købes på Turistbureauet fra tirsdag d. 1.12. og indtil d. 31.12. Vi håber, at mange vil benytte sig af denne mulighed.

I bestyrelsen mødes vi en gang om måneden for at planlægge, nytænke og udvikle festivalen, som forventes at løbe af stabelen d. 15. – 18. juli 2021. Vi drøfter mange emner og forsøger at involvere personer med særlige kompetencer, som kan være udviklende for vores festival.

På vores generalforsamling blev den nye bestyrelse valgt, og der var genvalg til 3 medlemmer. Tine Holst valgte at stoppe og i hendes sted er Bodil Clemmensen valgt som suppleant. Bestyrelsen har konstitueret sig således: Ole Brorsen (formand) – Steffen Andersen (næstformand og sekretær) – Gitte Ibsen (kasserer) – Kim Jansen (teknik) – Allan Skøtt (teknik) – Kaj-Verner Poulsen (teknik) – Helle R. Nielsen (PR) – Bodil Clemmensen  (referent).

Vi forsøger hele tiden at være synlige på de digitale platforme – hjemmeside, Facebook, Instagram –  og gøre opmærksom på os selv i de skrevne medier.

OPFORDRING – vi har konstateret, at rigtig mange af vore medlemmer mangler at indbetale kontingent til foreningen! Vi håber, at det skyldes den almindelige mærkelige tid vi lever i og måske den kendsgerning, at vi har skiftet konto til andet pengeinstitut. Derfor vil vi blive så glade og taknemmelige, hvis I vil betale et personligt kontingent på kr. 100, – til: Reg. 6525 (Lollands Bank) Kontonr. 0001812653 ELLER på MobilePay 78336. Husk at skrive navn og adresse. Hvis I vil promovere Maribo Jazz, så vil det være dejligt hvis flere nye medlemmer kommer til. Af hensyn til vores registrering og udsendelse af nyhedsbrev har vi brug for e-mailadresse.

Lørdag d. 5.12 kl. 14 arrangeres der kirkekoncert i Radsted Kirke med Blå Mandag og Lisa Bentzen – et samarbejde mellem Radsted Jazzklub og Radsted Kirke.

Rigtig glædelig jul til alle medlemmer og samarbejdspartnere og vi ses i det nye år – 2021

Ole Brorsen

Formand

Maribo Jazz