KONTINGENT-opkrævning for 2020.

Kære medlem af foreningen MARIBO JAZZ.
Vi håber, du fortsat vil støtte os med et medlemsskab.
Et medlemskab er personligt og vil kun omfatte 1 person / kontingent 100,00 kr. pr. person.
Kontingent 2020 – bedes venligst betalt senest 1. november 2019!

INFO til Netbank-betaling:
 
Foreningsgiro : Reg.nr. 1551, Konto nr.: 9663649 /Danske Bank A/S.
Og oplys : ” Navn / adresse / kontingent 2020″.

Medlemmer, der modtager dette brev via E-mail og undtagelsesvis ønsker girokort til brug for kontingent-betaling, kan rekvirere dette – skriv til : info@maribojazz.dk .

Indkaldelse til GENERALFORSAMLING.Generalforsamling i Maribo Jazz – onsdag, den 30.oktober 2019, kl. 19,30 på Ebsens Hotel.
Dagsorden iflg. § 6 i vedtægter.
1. Valg af dirigent. – 2. Bestyrelsens beretning. – 3. Aflæggelse af regnskab.
4. Anvendelse af overskud. – 5. Kontingent for 2021. – 6. Indkomne forslag.
7. VALG.
a. Bestyrelsen :Ole Brorsen, Ib Larsen, Jan Buch, Helle Ruus Nielsen.
b. Suppleant : Tine Holst
c. Revisor : Bjarne Ditlev.
8. Eventuelt.
Spisning for medlemmer kl. 18.30.
Egen-betaling 100,oo kr. for mad, incl. 1 øl/vand/gl. vin.
Tilmelding – senest 27.okt. : ring/SMS til tlf. 4053 8584 /eller mail til : info@maribojazz.dk .

Med jazzli’ hilsen

  Ole Brorsen      /     Ib Larsen
      Fmd.                   Næstfmd. 

PS: Vedtægter kan ses på website: www.maribojazz.dk / “faneblad” Medlemsservice.