Kære jazz venner og festivalgæster

Mandag den 6. april 2020. fremlagde regeringen sin plan for kontrolleret genåbning af det danske samfund. Som led i planen blev alle festivaler til og med august forbudt. Det betyder desværre at Maribo Jazz 16. – 19. juli 2020 hermed er aflyst.

Det ærgre os naturligvis, da det store arbejde der er lagt i vinter, med indhentning af bands, solister, program, og alle de mange, mange ting der skal gøres i forbindelse med afholdelse af en festival, nu er skønne spildte kræfter.

Det er bestyrelsens absolutte mål, allerede nu, at lave en festival med de samme bands i 2021, hvis det er muligt, for vi synes i al beskedenhed, at vi havde fået et godt, dynamisk og alsidigt program stablet på benene.

Billetter? De billetter der er købt og betalt, frem til og med d.d. kan benyttes til Maribo Jazzfestival i 2021, så pas endelig på dem.

Klip fra Covid-19:

Forbud mod arrangementer, begivenheder mv. med flere end 10 personer

Der blev den 18. marts 2020 indført et midlertidigt forbud mod at afholde eller deltage i arrangementer, begivenheder, aktiviteter eller lignende, hvor flere end 10 personer er samlet. Forbuddet forlænges, så det indtil videre løber til og med den 10. maj 2020.

For så vidt angår større arrangementer, begivenheder mv. vil regeringen udstrække forbuddet til at gælde til den 31. august 2020.

Læs hele teksten her:

https://politi.dk/coronavirus-i-danmark/seneste-nyt-fra-myndighederne/foerste-trin-i-kontrolleret-genaabning-af-det-danske-samfund

Pas på dig og dine, vi håber virkeligt at vi ses i 2021.

Med stor beklagelse

Bestyrelsen

Maribo Jazz