Indkaldelse til Generalforsamling 27. oktober 2021 kl. 19:30 i Bangshave

Dagsorden iflg. § 6 i vedtægter.

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Aflæggelse af regnskab
 4. Anvendelse af overskud
 5. Kontingent for 2022
 6. Indkomne forslag
 7. Valg
  1. Bestyrelse (2 års periode)
   1. Ole Brorson (modtager genvalg)
   1. Steffen Andersen (modtager genvalg)
   1. Gitte Ibsen (modtager genvalg)
   1. Helle Ruus Nielsen (Afgår)
  1. Bestyrelsen (1 års periode)
   1. Kaj-Verner Poulsen (Afgår)
   1. Allan Skøtt (Afgår)
  1. Suppleant (1 års periode)
   1. Bodil Clemmensen (modtager genvalg)
  1. Revisor: Tom Pedersen/ Bjarne Ditlev (modtager genvalg)
 8. Eventuelt

Spisning for medlemmer kl. 18.00. Egenbetaling kr. 150,- for mad inkl. 1 øl/vand/glas vin.

Tilmelding senest den 23. oktober 2021 på tlf. 40538584 eller mail til generalforsamling@maribojazz.dk

Vi håber, at du fortsat vil støtte os med et medlemskab til kr. 150. Et medlemskab er personligt og giver stemmeret ved generalforsamling.

Kontingent 2021 bedes venligst indbetalt inden 01.11.20 på:

 • Kontonummer i Lollands Bank: Reg.nr 6525 kontonr. 0001812653

Eller

 • MobilPay 78336. HUSK at skrive navn og e-mail adresse ved betaling.

Med venlig hilsen

Ole Brorsen (formand) og Steffen Andersen (Næstformand)

Maribo Jazz