KONTINGENT-opkrævning for 2019.

Kære medlem af foreningen MARIBO JAZZ.
Vi håber, du fortsat vil støtte os med et medlemsskab.
Et medlemskab er personligt og vil kun omfatte 1 person / kontingent 100,00 kr. pr. person.
Kontingent 2019 – bedes venligst betalt senest 1. november 2018!

INFO til Netbank-betaling:
 
Foreningsgiro : Reg.nr. 1551, Konto nr.: 9663649 /Danske Bank A/S.
Og oplys : ” Navn / adresse / kontingent 2019″.

Medlemmer, der modtager dette brev via E-mail og undtagelsesvis ønsker girokort til brug for kontingent-betaling, kan rekvirere dette – skriv til : info@maribojazz.dk .

Indkaldelse til GENERALFORSAMLING.Generalforsamling i Maribo Jazz – onsdag, den 31.oktober 2018, kl. 19,30 i Bangs Have.
Dagsorden iflg. § 6 i vedtægter.
1. Valg af dirigent. – 2. Bestyrelsens beretning. – 3. Aflæggelse af regnskab.
4. Anvendelse af overskud. – 5. Kontingent for 2020. – 6. Indkomne forslag.
7. VALG.
a. Bestyrelsen : Kaj-Verner Poulsen, – Kim Jansen, – Allan Skøtt.
b. Suppleant : Tina Jansen.
c. Revisor : Tom Pedersen.
8. Eventuelt.
Spisning for medlemmer kl. 18.30.
Egen-betaling 100,oo kr. for mad, incl. 1 øl/vand/gl. vin.
Tilmelding – senest 28.okt. : ring/SMS til tlf. 4053 8584 / info@maribojazz.dk .

Med jazzli’ hilsen

  Ole Brorsen      /     Ib Larsen
      Fmd.                   Næstfmd. 

PS: Vedtægter kan ses på website: www.maribojazz.dk / “faneblad” Medlemsservice.